• Câu hỏi:

  Đánh thắng quân Lương, Triệu Quang Phục lên ngôi xưng vương: 

  • A. Triệu Việt Vương
  • B. Phục Vương
  • C. Lý Việt Vương
  • D. Phục Việt Vương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC