ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Khởi nghĩa Lý Bi Nước Vạn Xuân (542 - 602) (tiếp theo)

Sau khi học xong bài Khởi nghĩa Lý Bi Nước Vạn Xuân (542 - 602) (tiếp theo) nếu các em có những khó khăn, thắc mắc liên quan đến bài chưa thể giải quyết thì các em có thể đặt câu hỏi để được giải đáp thắc mắc.

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (126 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1