Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (giữa thế kỉ I - giữa thế kỉ VI) - Lịch sử 6

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Mặc dù nhân dân ta đã chiến đấu rất dũng cảm, ngoạn cường, nhưng do lực lượng quá chênh lệch, cuộc khởi nghĩa hai bà Trưng đã thất bại, đất nước ta bị PK phương Bắc cai trị. Chính sách cai trị của chúng ntn? Đời sống của nhân dân ta ra sao? Chúng ta tìm hiểu Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (giữa thế kỉ I - giữa thế kỉ VI)

Tóm tắt lý thuyết

1. Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ thế kỷ I đến thế Kỷ VI:

 • Thế kỷ I, Châu Giao gồm 9 quận ( 6 quận Trung Quốc và 3 quận Âu Lạc )
 • Thế kỷ III: Nhà Ngô tách Châu Giao thành Quảng Châu (Trung Quốc),Giao Châu (Âu Lạc cũ gồm 3 quận Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam).
 • Nhà Hán trực tiếp cai quản các huyện.
 • Nhân dân phải đóng nhiều thứ thuế.Lao dịch, cống nạp nặng nề. Buộc dân ta phải học chữ Hán, tuân theo luật pháp Hán để đồng hoá dân tộc ta.

2. Tình hình kinh tế nước ta từ TKI-TKVI có gì thay đổi?

a. Nông nghiệp

 • Công cụ bằng sắt phát triển
 • Cấy lúa 2 vụ, dùng trâu bò cày bừa
 • Có đê phòng lụt
 • Cây trồng đủ loại, chăn nuôi phong phú.

b. Thủ công nghiệp

 • Rèn sắt, làm gốm, tráng men.
 • Nghế sắt phát triển.
 • Nhà Hán nắm độc quyền về sắt, công cụ,vũ khí nhắm hạn chế sự chống đối nhà Hán của nhân dân ta và hạn chế sản xuất.

c. Thương nghiệp

 • Trong nước hàng hóa xuất hiện ở các chợ làng.
 • Thương nhân nước ngoài buôn bán ở Luy Lâu, Long Biên (Trung Quốc, Ấn Độ)
 •  Nhà Hán nắm độc quyền nghoại thương.

Lời kết

Để cũng cố bài học, xin mời các em cũng làm bài Trắc nghiệm Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (giữa thế kỉ I - giữa thế kỉ VI) với những câu hỏi củng cố bám sát nội dung bài học. Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (giữa thế kỉ I - giữa thế kỉ VI) sẽ giúp các em nắm được các gợi ý trả lời câu hỏi.

Các em hãy cùng tham khảo bài học sau: Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (giữa thế kỉ I - giữa thế kỉ VI) (tiếp theo)

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

Được đề xuất cho bạn