YOMEDIA

Bài tập Thảo luận trang 138 SGK Lịch sử 11 Bài 22

Bài tập Thảo luận trang 138 SGK Lịch sử 11 Bài 22

Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, nền kinh tế Việt Nam có những chuyển biến như thế nào?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, nền kinh tế Việt Nam có những chuyển biến lớn, cụ thể:
  • Tích cực:
   • Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa từng bước du nhập vào Việt Nam.
   • So với nền kinh tế phong kiến, kinh tế Việt Nam bấy giờ sản xuất ra nhiều của cải vật chất hơn.
   • Bộ mặt Việt Nam thay đổi, cơ sở hạ tầng như: các tuyến đường sắt, cảng biển được xây dựng.
  • Tiêu cực:
   • Tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam bị cạn kiệt.
   • Nông nghiệp: không phát triển, nông dân bị bóc lột tàn nhẫn, bị mất ruộng đất, đời sống nông dân cơ cực.
   • Công nghiệp: phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệp nặng.

⇒ Nền kinh tế Việt Nam lúc bấy giờ là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu và lệ thuộc, cơ sở hạ tầng do Pháp xây dựng chỉ phục vụ cho quyền lợi của Pháp.

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận trang 138 SGK Lịch sử 11 Bài 22 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA