ADMICRO
UREKA

Bài tập 1 trang 140 SGK Lịch sử 11

Giải bài 1 tr 140 sách GK Sử lớp 11

Những chuyển biến về cơ cấu kinh tế và xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp có gì đáng chú ý?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Những chuyển biến về cơ cấu kinh tế:

 • Nông nghiệp: xuất hiện các đồn điền trồng lúa, cao su nông nghiệp quy mô lớn.
 • Xuất hiện một số cơ sở công nghiệp : công nghiệp khai mỏ, công nghiệp phục vụ đời sống.
 • Giao thông vận tải: hình thành các tuyến đường sắt, đường bố, cầu cảng lớn.
 • Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa bắt đầu được du nhập vào Việt Nam, tồn tại song song với phương thức bóc lột phong kiến.

Những chuyển biến xã hội:

 • Tính chất: chuyển từ xã hội phong kiến độc lập sang xã hội thuộc địa nửa phong kiến.
 • Tình hình cơ cấu xã hội:
  • Các giai cấp cũ (địa chủ phong kiến, nông dân) bị phân hoá.
  • Xuất hiện các giai cấp mới: công nhân, tầng lớp tư sản, tiểu tư sản thành thị, tạo điều kiện cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo xu hướng mới.
 • Mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp ngày càng gay gắt.

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 140 SGK Lịch sử 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF