YOMEDIA

Chương II: Việt Nam Từ Đầu Thế Kỉ XX Đến Hết Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất (1918)

Ở Chương II phần Lịch Sử Việt Nam của chương trình Lịch Sử lớp 11 này, chúng ta sẽ nghiên cứu các kiến thức về Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết chiến tranh TG thứ nhất, qua đó, các em học sinh sẽ nắm được tình hình kinh tế, xã hội VN sau cuộc khai thác thuộc địa của thực dân và các phong trào yêu nước của nhân dân ta. Tại đây, Học247 đã tổng hợp và biên soạn lại nội dung đầy đủ của chương qua các phần tóm tắt lý thuyết trọng tâm, các ví dụ tương ứng có hướng dẫn giải chi tiết, phương pháp giải các bài tập SGK. Mời các em cùng theo dõi. 

Chủ đề Lịch Sử 11

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF