YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 153 SGK Lịch sử 11

Giải bài 3 tr 153 sách GK Sử lớp 11

Tại sao nói đây là thời kỳ phong trào cách mạng Việt Nam khủng hoảng về đường lối lãnh đạo?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

  • Các phong trào đều mang tính tự phát, chủ yếu đòi quyền lợi kinh tế.
  • Chưa đề ra được đường lối đấu tranh lâu dài, cụ thể.
  • Có nhiều thành phần giai cấp lãnh đạo
  • Nguyên nhân chính là do chưa có đường lối cách mạng đúng đắn, thiếu sự lãnh đạo thống nhất của một giai cấp tiên phong, đủ sức tập hợp sức mạnh toàn dân tộc để đưa cách mạng đến thành công. Biểu hiện của nó là phong trào diễn ra lẻ tẻ, không thống nhất và cuối cùng đều thất bại.

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 153 SGK Lịch sử 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON