YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 83 SGK Lịch sử 11

Giải bài 2 tr 83 sách GK Sử lớp 11

Hãy nêu nhận xét về giai cấp lãnh đạo và con đường đấu tranh của cách mạng Ấn Độ trong những năm 1918 - 1939?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Lãnh đạo: Đảng Quốc đại - chính đảng của giai cấp tư sản.
  • Đường lối đấu tranh: bất bạo động, bất hợp tác. Đường lối này phù hợp với tình hình Ấn Độ là quốc gia chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng của đạo Phái. Tuy nhiên đường lối này cũng hạn chế những ảnh hưởng của Đảng Quốc đại.

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 83 SGK Lịch sử 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON