YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 12 SGK Lịch sử 11

Giải bài 2 tr 12 sách GK Sử lớp 11

Nêu tính chất và ý nghĩa của cao trào đấu tranh 1905 - 1908 của nhân dân Ấn Độ.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 2

 
 
 • Qua việc trình bày phạm vi hoạt động, quy mô, mục đích, lực lượng tham gia chứng tỏ tính chất dân tộc, dân chủ của cao trào đấu tranh, đỉnh cao là cuộc tổng bãi công của công nhân Bom-bay.
 • Ý nghĩa: thể hiện tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm, đánh dấu thời kì đấu tranh mới của nhân dân Ấn Độ, góp phần thức tỉnh các dân tộc khác ở châu Á.

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 12 SGK Lịch sử 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Bảo An

  trước đòi hỏi của tư sản ấn dộ thái độ của thực dân anh

  A đồng ý những đòi hỏi của tư sản ấn độ

  B đồng ý những dòi hỏi đó nhưng phải có điều kiện

  C thực dân anh kìm hãm tư sản ấn độ phát triển bằng mọi cách

  D thực dân anh thẳng tay đàn áp

  mâu thuẩn chủ yếu trong xã hội ấn độ là mâu thuẫn j

  A tư sản với công dân

  B nông dân với phong kiến

  C thực dân anh với tư sản

  D toàn thể dân tộc ấn độ với tực dân anh

  sự khác biệt của cao trào 1905-1908 so với các phong trào đấu tranh giai đoạn trước là

  A do bộ phận tư sản lãnh đạo , mang dậm ý thức dân tộc , vì độc lập dân chủ

  B do tầng lớp tư sản lãnh đạo , mang đận tính giai cấp vì quyền lợi chính trị , kinh tế

  C có sự lãnh đạo của đảng quốc đại , sự tham gia của công dân , nông dân

  D tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia

  nguyễn nhân cơ bản nhất khiến phong trào đấu tranh của nhân dân ấn độ tạm ngừng vào cuối thể kỉ XX là?\

  A do chính sách chiia rẽ của thực dân anh và sự phân hoá của đảng quốc đại

  B thiếu dường lối đứng đắn

  C phong trào diễn ra lẻ tẻ , tự phát

  D chưa tập hợp được lực lượng đông đảo quần chúng nhân dân

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  lê trân thanh huyền

  Đảng quốc đại thành lập nhằm mục đích gì?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1