YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 12 SGK Lịch sử 11

Giải bài 1 tr 12 sách GK Sử lớp 11

Đảng Quốc đại có vai trò như thế nào trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Vai trò của Đảng Quốc Đại: 

  • Lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ.
  • Thống nhất tinh thần dân tộc, cổ vũ truyền thống yêu nước và đề xướng các cải cách xã hội, kinh tế buộc thực dân Anh phải có một số nhượng bộ.
  • Là ngọn cờ đoàn kết các tầng lớp nhân dân yêu nước Ấn Độ trong các cuộc đấu tranh chống thực dân Anh giành lại độc lập dân tộc.

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 12 SGK Lịch sử 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON