YOMEDIA
NONE

Bài tập 1.5 trang 56 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 1.5 trang 56 SBT Lịch Sử 11

Nhiệm vụ trọng tâm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1925 đến năm 1941 là

A. phát triển công nghiệp nhẹ.

B. phát triển công nghiệp quốc phòng,

C. công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 

D. phát triển giao thông vận tải.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.5

Sau khi hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế, nhân dân Liên Xô bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội với nhiệm vụ trọng tâm là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ⇒ Chọn C

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.5 trang 56 SBT Lịch Sử 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON