YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.3 trang 74 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 1.3 trang 74 SBT Lịch Sử 11

Từ đấu tranh chống thuế, chống bắt phu, phong trào đấu tranh chống Pháp ở Cam-pu-chia chuyển sang

A. đấu tranh chính trị. 

B. tổ chức bạo động.

C. đấu tranh nghị trường. 

D. đấu tranh vũ trang.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.3

Từ đấu tranh chống thuế, chống bắt phu, phong trào đấu tranh chống Pháp ở Cam-pu-chia chuyển sang đấu tranh vũ trang.

Đáp án D

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.3 trang 74 SBT Lịch Sử 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON