ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Quá trình dựng nước và giữ nước

Sau khi học bài Lịch sử 10 Bài 27 Quá trình dựng nước và giữ nước có những khó khăn thắc mắc các em hãy đặt câu hỏi tại phần hỏi đáp để được giải đáp, hi vọng sẽ giúp các em hiểu bài nhanh hơn.

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (49 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1