YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 145 SGK Lịch sử 10

Giải bài 1 tr 145 sách GK Sử lớp 10

Hãy nêu tính chất và ý nghĩa của Cách mạng Hà Lan.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Tính chất và ý nghĩa của Cách mạng Hà Lan:

  • Tính chất: là một cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.
  • Ý nghĩa:
    • Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới.
    • Cách mạng đã lật đổ ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 145 SGK Lịch sử 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON