YOMEDIA
NONE

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 32 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 32 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Nhiệt độ nóng chảy của sắt, thiếc và thủy ngân lần lượt là 1538 độ C, 232 độ C, -39 độ C. Hãy dự đoán chất nào là chất lỏng ở nhiệt độ thường?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Hướng dẫn giải

- Dựa vào nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy của các chất để phân tích 

- Dựa vào hiểu biết của bản thân

Lời giải chi tiết

Nhiệt độ thường rơi vào khoảng 25 độ C

→ do -39 độ C < 25 độ C →  Thủy ngân tồn tại ở thể lỏng 

Sắt, thiếc đều có nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ phòng

→  Sắt, thiếc tồn tại ở thể rắn.

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 32 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON