YOMEDIA

Ngô Thị Phương Thúy's Profile

Ngô Thị Phương Thúy

Ngô Thị Phương Thúy

11/09/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 2
Điểm 25
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Ngô Thị Phương Thúy đã trả lời trong câu hỏi: Cho hệ phương trình ẩn x: (x^2 - 4x + m - 1= 0). Giải phương trình với m = -4 Cách đây 2 năm

  Với m = -4, PT : x2 - 4x + m - 1 = 0: 

  <=>x- 4x - 5 =0

  Cách 1:PT có Delta' = b'2 - ac =4 +5 = 9 >0          Cách 2: Ta thấy: a-b+c= 1- (-4) +(-5)= 1+4-5 = 0

   => PT có 2 nghiệm phân biệt                                  Nên :x1= -1           ;  x2= - c trên a=5

  x1= -b' - căn delta' tất cả trên a =2 - 3 =-1

  x2= - b' + căn delta' tất cả trên a =2+3=5

                           Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt x1= -1 ; x2= 5

  * Đề bài là cho phương trình ẩn x mới đúng, k phải hệ phương trình đâu bạn! ^-^

 • Gọi chiều dài mành đất hcn là:x (m)

   ĐK: 6<x<112

  => CR hcn là: x - 6 (m)

  Vì diện tích hcn là 112 m2 nên ta có phương trình: x (x - 6) = 112

  <=> x2 - 6x - 112 = 0 

  Delta' = b'2 - ac = 9+112=121 > 0

  => PT có 2 nghiệm phân biệt

  x1= -b' + căn delta​​' tất cả trên a =3+11=14 (TMĐK)​

  x2=  -b'  - căn delta tất cả trên a = 3-11 =-8 (KTMĐK)

     Vậy chiều dài hcn là :14 m

           chiều rộng hcn là: x-6 = 14 - 6 = 8 m

Không có Điểm thưởng gần đây

ZUNIA9
 

 

ON