YOMEDIA

Ngg Quang's Profile

Ngg Quang

Ngg Quang

01/01/1970

Số câu hỏi 6
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (8)

 • Ngg Quang đã đặt câu hỏi: Giúp mình với ạ Cách đây 2 năm

   như hinh fảnh trên ạMở ảnh

 • Ngg Quang đã đặt câu hỏi: Mình Đang Cần Gấp Ạ Cách đây 2 năm

  Hòa tan 12 gam CuO vào dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với
  dung dịch NaOH dư thu được bao nhiêu gam kết tủa

   

 • Ngg Quang đã đặt câu hỏi: Mình Đang Cần Gấp Ạ Cách đây 2 năm

  Bài 1: Tính thể tích khí oxi ở đktc cần dùng để đốt cháy 11,6 gam C4H10 và tính khối lượng của CO2 và H2O sinh ra

  Bài 2. Nung 100 gam CaCO3 thu được 11,2 lít khí COđktc. Tính khối lượng CaO sinh ra và % CaCOđã phân hủy

  Bài 3. Cho 12 gam Mg vào dung dịch HCl thu được 4,48 lít khí hidro ở đktc, Tính khối lượng muối MgCl2 sinh ra.

 • Ngg Quang đã đặt câu hỏi: Đề là chứng minh luôn lớn hơn 0 và dồn biến Cách đây 2 năm

  2x^2+9y^2-6xy+4x+5

   

   

 • Ngg Quang đã đặt câu hỏi: Đề là chứng minh luôn lớn hơn 0 với mọi x Cách đây 2 năm

  x^2-xy+y^2+1

 • Ngg Quang đã đặt câu hỏi: giúp mình với Cách đây 2 năm

  hãy tính nồng độ mol

  pha 1,5l dd CuSO4 1,2M vào 2,5l dd CuSO4 0,6M

 • Ngg Quang đã đặt câu hỏi: giúp mình với Cách đây 2 năm

  hãy tính nồng độ mol

  pha 1,5l dd CuSO4 1,2M vào 2,5l dd CuSO4 0,6M

 • Ngg Quang đã đặt câu hỏi: giúp mình với Cách đây 2 năm

  hãy tính nồng độ mol

  pha 1,5l dd CuSO4 1,2M vào 2,5l dd CuSO4 0,6M

Không có Điểm thưởng gần đây

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF