ON
YOMEDIA

Trần Nguyện's Profile

Trần Nguyện

Trần Nguyện

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 0
Điểm 2
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Trần Nguyện đã đặt câu hỏi: toán casio Cách đây 4 năm

  Cho DBCE cân tại B có đường cao CA. Gọi I là giao điểm của các đường phân giác trong

              của DABC. Biết CI = 6,8 cm ; AB = 5,6 cm                   

  1. Tính gần đúng với 2 chữ số thập phân độ dài BC.     
  2. Tính góc CBE (độ,phút,giây).   
  3. Tính gần đúng với 2 chữ số thập phân độ dài BI.    
  4. Tính gần đúng với 2 chữ số thập phân bán kính đường tròn nội tiếp DABC.     

   

 • Trần Nguyện đã đặt câu hỏi: cách làm bài tập này Cách đây 4 năm

  tìm m để phương trình x^2 -4xx + m^2 + 3m có nghiệm thỏa mãn x(1)^2+x(2)=6

Điểm thưởng gần đây (2)

 • Trần Nguyện: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 4 năm
 • Trần Nguyện: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 4 năm

 

1=>1