ON
YOMEDIA

Nguyễn Hoàng Lê Vi's Profile

Nguyễn Hoàng Lê Vi

Nguyễn Hoàng Lê Vi

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 5
Điểm 49
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (5)

 • Nguyễn Hoàng Lê Vi đã trả lời trong câu hỏi: Tìm x biết \(\dfrac{{16}}{x} = \dfrac{x}{{25}}\)? Cách đây 4 tháng

  =>x.x=16.25

  =>x2=400

  =>x=20

  ( cứ áp dụng công thức là ra thôi. )

                Chúc bạn học tốt!

 • Nguyễn Hoàng Lê Vi đã trả lời trong câu hỏi: Tìm x biết |2x +5|-|x-3|=0? Cách đây 4 tháng

  |2x + 5| - |x-3| = 0

  <=> |2x + 5| = |x-3|

  <=> 2x + 5 = x - 3 hoặc 2x + 5 = - (x - 3)

    => x = -8 hoặc x = -2/3

                       Chúc bạn học tốt!

 • Nguyễn Hoàng Lê Vi đã trả lời trong câu hỏi: Xác định biện pháp tu từ và nêu tác dụng trong câu: Gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Cách đây 4 tháng

  phép tu từ trong câu:" Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. " là ẩn dụ

  ý nghĩa: nếu bạn làm bạn với người tốt thì bạn cũng sẽ tốt giống như họ, và ngược lại nếu làm bạn với người xấu thì...

                                                                         Chúc bạn học tốt!

 • Nguyễn Hoàng Lê Vi đã trả lời trong câu hỏi: Tìm x để A=\(2x-1 over x-1\) nguyên? Cách đây 4 tháng

    Trả lời :

  - A:  x=0 hoặc 2

  - B:  x=0 hoặc 2

  - C:  x=0 hoặc 2

  Chúc bạn học tốt!

 • Nguyễn Hoàng Lê Vi đã trả lời trong câu hỏi: talk about calories used for everyday activities Cách đây 4 tháng
  • Liệt kê ra những việc làm hằng ngày của bạn mà cần sử dụng kcal ( năng lượng )

        chỉ nói về lượng kcal được sử dụng cho các hoạt động hàng ngày thôi nha!

   Bạn giới thiệu về calo mà bạn sử dụng hằng ngày

   Rồi bạn liệt kê ra từng ý:

                - Vd: dùng máy tính, tập thể dục, học bài, nói chuyện , đi xe đạp, ...

    Kết bài là: nêu lên kcal bạn nên sử dụng trong 1 ngày là...

    Xem lại bài: bạn thấy bạn xài như thế có hợp lí không?

                 ( Đó chỉ là gợi ý của mình thôi! )

                                                                              Chúc bạn học tốt !

Điểm thưởng gần đây (13)

 • Nguyễn Hoàng Lê Vi: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
 • Nguyễn Hoàng Lê Vi: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tháng
 • Nguyễn Hoàng Lê Vi: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tháng
 • Nguyễn Hoàng Lê Vi: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tháng
 • Nguyễn Hoàng Lê Vi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
 • Nguyễn Hoàng Lê Vi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
 • Nguyễn Hoàng Lê Vi: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tháng
 • Nguyễn Hoàng Lê Vi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
 • Nguyễn Hoàng Lê Vi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
 • Nguyễn Hoàng Lê Vi: Upload avatar lần đầu (+5đ) Cách đây 4 tháng

 

1=>1