ON
YOMEDIA

Mi Na's Profile

Mi Na

Mi Na

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 17
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Mi Na đã đặt câu hỏi: Toán quỹ tích Cách đây 4 tháng

    Cho A(1;3); B(-1;2)

    (C): x²+y²-2x+4y+1=0 

    Điểm C' thuộc C ,sao cho ABCD là hình bình hành tìm quỹ tích D khi điểm C di động trên đường tròn. Mọi người giải giúp e vs ạ!

Điểm thưởng gần đây (2)

  • Mi Na: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tháng
  • Mi Na: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tháng

 

1=>1