ON
YOMEDIA

ao mike's Profile

ao mike

ao mike

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 3
Điểm 34
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

 •    1/100.99 - 1/99.98 - 1/98.97 - .......- 1/3.2 - 1/2.1

  = 1/100 + 1/99 - 1/99 + 1/98 - 1/98 + 1/97 - .... - 1/3 + 1/2 - 1/2 + 1/1

  = 1/100 + 1/1

  = 1/100 + 100/100

  = 101/100

   

 • ao mike đã trả lời trong câu hỏi: Chứng minh BD vuông góc với BC, CE vuông góc với AB? Cách đây 5 tháng

  phần a đề sai BD vuông góc với AC

  giải :

  vì AB=BC=AC nên tam giác ABC đều

  xét tam giác BDA và tam giác BDC ta có:

  BA=BC (đề bài)

  góc DBA = góc DBC ( BD là tia phân giác của góc B)

  BD cạnh chung

  => tam gisc BDA =tam giác BDC (c.g.c)

  => góc BDA= góc BDC ( 2 góc tương ứng)

  mà góc BDA + góc BDC = 180 độ 

  => góc BDA = góc BDC = 180 độ /2 = 90 độ

  => BD vuông góc với AC

  chứng minh tương tự ta được CE vuông góc với AB

  b) vì điểm O là điểm cắt nhau của 2 đường phân giác trong tam giác ABC nên điểm O cách đều 3 đỉnh của tam giác ABC

  <=> OA=OB=OC

   

 • ao mike đã trả lời trong câu hỏi: Tìm x biêt 6 -|2x-1|=x? Cách đây 5 tháng

     6-|2x-1|=x

  ⇔ |2x-1| = 6-x

  TH1 : nếu 2x-1 > 0 

  ⇔ 2x-1=6-x

  ⇔ 2x+x=6+1=7

  ⇔ 3x=7 ⇒ x = \frac{7}{3}

  TH2: nếu 2x-1 < 0

  ⇔ -2x+1=6-x

  ⇔ -2x-x=6-1=5

  ⇔ -3x = 5 ⇒ x= \frac{-5}{3}

  Vậy...

  ( Chúc bn hok tốt smiley )

Điểm thưởng gần đây (8)

 • ao mike: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
 • ao mike: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
 • ao mike: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
 • ao mike: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 5 tháng
 • ao mike: trả lời câu hỏi, user trả lời được +2 (+2đ) Cách đây 5 tháng
 • ao mike: Upload avatar lần đầu (+5đ) Cách đây 5 tháng
 • ao mike: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
 • ao mike: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 5 tháng

 

1=>1