ON
YOMEDIA

Hồ Khả Chí Đạt's Profile

Hồ Khả Chí Đạt

Hồ Khả Chí Đạt

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 6
Điểm 31
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (6)

 • Hồ Khả Chí Đạt đã trả lời trong câu hỏi: Chứng minh AE là đường trung trực của đoạn thẳng CK? Cách đây 7 tháng

  mik chỉ làm  cd thôi 2 câu đó bạn làm đi

  b) Ta có : trong tam giác vuông BCA: góc B + góc A = 90 độ

  => góc B = 90 độ - góc A= 90 độ - 60 độ = 30 độ

  Mà góc EAB = 30 độ

  Suy ra Tam giác EBA cân tại E

  Mặt khác : EK vuông góc với AB

   Nên EK cũng là đường trung trực của tam giác AEB =>BK=AK

  c) Trong tam giác vuông BEK ta có : EB > BK

   Mà BK=KA ; KA=AC

  => BK=AC

  Hay EB>AC   rùi nha

 • Hồ Khả Chí Đạt đã trả lời trong câu hỏi: Chứng minh tam giác FCH cân? Cách đây 7 tháng

  a. Chứng minh ΔCHO = ΔCFOΔCHO = ΔCFO (cạnh huyền – góc nhọn) suy ra: CH = CF. Kết luận ΔFCHΔFCH cân tại C. - Vẽ IG //AC (G ∈∈ FH). Chứng minh ΔFIGΔFIG cân tại I. - Suy ra: AH = IG, và ∠IGK = ∠AHK∠IGK = ∠AHK. - Chứng minh ΔAHK = ΔIGKΔAHK = ΔIGK (g-c-g). - Suy ra AK = KI..

  b. Vẽ OE ⊥⊥ AB tại E. Tương tự câu a ta có: ΔAEH,ΔBEFΔAEH,ΔBEF thứ tự cân tại A, B. Suy ra: BE = BF và AE = AH. BA = BE + EA = BF + AH = BF + FI = BI. Suy ra: ΔABIΔABI cân tại B. Mà BO là phân giác góc B, và BK là đường trung tuyến của ΔABIΔABI nên: B, O, K là ba điểm thẳng hàng

 • Hồ Khả Chí Đạt đã trả lời trong câu hỏi: Tính độ dài cạnh AC? Cách đây 7 tháng

  f(x)=(2x 4 -x 4 )+(5x 3 -x 3 -4x 3 )+(3x 2 -x 2 )+1=x 4+2x 2+1=x 4+x 2+x 2+1=x 2 (x 2+1)+(x 2+1)=(x 2+1)(x 2+1)=(x 2+1)2

  Ta có: x 2>=0(với mọi x)

  =>x 2+1>=1(với mọi x)

  =>(x 2+1)2>0(với mọi x)

 • Hồ Khả Chí Đạt đã trả lời trong câu hỏi: Chứng minh \(\Delta ABD = \Delta AED\)? Cách đây 7 tháng

  a)sét tam giác ABD và tam giác AED

  AD cạnh chung

  BAD=EAD(D là tia phân giác của góc A)

  AB=AD(giả thuyết)

  suy ra tam giác ABD=tam giác AED

 • Hồ Khả Chí Đạt đã trả lời trong câu hỏi: Hải buổi sáng bác An bán cam được bao nhiêu tiền? Cách đây 7 tháng

  số quả cam bác An bán được trong buổi sáng là

   15x2/3=10 (quả)

  5.000 đồng /1 kg => 10 kg =50.000 đồng

  vậy bác An bán cam buổi sáng được 50.000 đồng 

 • Hồ Khả Chí Đạt đã trả lời trong câu hỏi: Tính nhanh : \(\frac{{ - 2}}{3} - \left( {\frac{5}{7} + \frac{2}{3}} \right)\)? Cách đây 7 tháng

  =-2​/3-(15+14/21)

  =-2/3-29/21

  =(-14)-29/21

  =-43/21

Điểm thưởng gần đây (7)

 • Hồ Khả Chí Đạt: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
 • Hồ Khả Chí Đạt: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
 • Hồ Khả Chí Đạt: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
 • Hồ Khả Chí Đạt: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
 • Hồ Khả Chí Đạt: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
 • Hồ Khả Chí Đạt: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
 • Hồ Khả Chí Đạt: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng

 

1=>1