ON
YOMEDIA

Hoahau Tran's Profile

 Hoahau Tran

Hoahau Tran

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 1
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (9)

  • Hoahau Tran: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Hoahau Tran: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Hoahau Tran: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Hoahau Tran: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Hoahau Tran: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Hoahau Tran: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Hoahau Tran: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Hoahau Tran: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Hoahau Tran: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng

 

1=>1