ON
YOMEDIA

Nguyễn Trang's Profile

 Nguyễn Trang

Nguyễn Trang

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 1
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (3)

  • Nguyễn Trang: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Trang: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng

 

1=>1