RANDOM

No Name's Profile

No Name

No Name

01/01/1970

Số câu hỏi 7
Số câu trả lời 56
Điểm 301
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (64)

 • No Name đã trả lời trong câu hỏi: Tìm GTNN của biểu thức sau: \(A=x^2-5x+12\)? Cách đây 3 tháng

  A= x2 - 2.x.(5/2)+(5/2)2+12-(25/4)

    =[x2-(5/2)]+(23/4) >= 23/4

  Dấu "=" xra <=> x2-5/2 =0 <=> x = căn b2 của 5/ căn b2 cùa 2

  Vậy GTNN của A là 23/4 vs x=...

 • No Name đã trả lời trong câu hỏi: Phân tích đa thức thành nhân tử \((x+y)^3+(x-y)^3\)? Cách đây 3 tháng

  = x3+3x2y+3xy2+y3+x3-3x2y+3xy2-y3

  = 2x3+6xy2

  = 2x(x2+3y2)

  = 2x(x+căn(3).y)(x-căn(3).y)

 • No Name đã trả lời trong câu hỏi: Tính các góc của hình thang ABCD? Cách đây 3 tháng

  No Name đã trả lời trong câu hỏi: Giải phương trình \(2x-7=3(1-x)\)? Cách đây 3 tháng

  <=> 2x-7 = 3 -3x

  <=> 5x = 10

  <=> x = 2

  Vậy tn của pt là S={ 2}

 • No Name đã trả lời trong câu hỏi: Tìm dấu của b? Cách đây 4 tháng

  a) Vì c ở cả 2 đơn thức đều có số mũ chẵn nên ta tạm bỏ qua

  Xét 4TH:

  TH1: a mang -; b mang +

  => 2ab2c6 mang -; -5ab3c4 mang + (trái dấu)

  do đó tm đề

  TH2 a mang +; b mang -

  => 2ab2c6 mang +; -5ab3c4 mang +(cùng dấu)

  do đó ko tm

  sau đó bn tự xét tiếp nhé ( còn 2TH cả a và b đều mang dấu + hoặc - đều ko tm nhưng bn tự xét cho đủ bài)

  UwU

 • No Name đã trả lời trong câu hỏi: Nhận xét chuyển động của cái quạt trần đang quay Cách đây 4 tháng

  1.6 là D

  1.7 là B

   

 • No Name đã trả lời trong câu hỏi: Giải bất phương trình? Cách đây 5 tháng

  3x +2<17

  <=> 3x <15

  <=> x < 5

  Vậy pt có tập nghiệm {xl x<5}

 • No Name đã trả lời trong câu hỏi: Tính DF? Cách đây 6 tháng

  MN=5cm 

  tam giác MNP đồng dạng với tam giác DEF(GT)

  => MN/MP =DE/DF

  hay 5/10 =4/DF => DF=(4.10)/5 =8 (cm)

  Vậy...

   

 • No Name đã trả lời trong câu hỏi: Đơn vị cấu tạo hệ thần kinh là gì? Cách đây 6 tháng

  nơron

   

 • Chú thích: vt là độ tăng nhiệt ( mik k bt vt kí hiệu trên máy)

  500g =0,5kg               300g=0,3kg

  Nhiệt lượng nước thu vào:

  Q =m.C.vt =0,3 .4200(45-20) =31500(J)

  Nhiệt dung riêng của thỏi kim loại:

  Q'=Q= m.C.vt => C =Q/m.vt =31500/0,5(100-45) ~1145,45 (J/kg.K)

  Nhiệt lượng cần để nc và khối kl nóng lên 600C:

  Q =(m1.C1+m2.C2).vt =(0,5.4200+0,3.1145,45)(60-45) ~ 36654,525 (J)

  Đáp số:...

   

   

Điểm thưởng gần đây (81)

 • No Name: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tháng
 • No Name: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tháng
 • No Name: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tháng
 • No Name: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tháng
 • No Name: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tháng
 • No Name: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tháng
 • No Name: trả lời câu hỏi, user trả lời được +4 (+4đ) Cách đây 3 tháng
 • No Name: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tháng
 • No Name: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
 • No Name: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tháng

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)