ON
YOMEDIA

Khôi Nguyễn Minh's Profile

Khôi Nguyễn Minh

Khôi Nguyễn Minh

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 53
Điểm 205
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (54)

  • Khôi Nguyễn Minh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Khôi Nguyễn Minh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Khôi Nguyễn Minh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Khôi Nguyễn Minh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Khôi Nguyễn Minh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Khôi Nguyễn Minh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Khôi Nguyễn Minh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Khôi Nguyễn Minh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Khôi Nguyễn Minh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Khôi Nguyễn Minh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng

 

1=>1