ON
YOMEDIA

Dung Dinh Thi's Profile

 Dung Dinh Thi

Dung Dinh Thi

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 5
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (6)

  • Dung Dinh Thi: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Dung Dinh Thi: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Dung Dinh Thi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Dung Dinh Thi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Dung Dinh Thi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Dung Dinh Thi: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng

 

1=>1