ON
YOMEDIA

Trịnh Ánh Tuyết's Profile

Trịnh Ánh Tuyết

Trịnh Ánh Tuyết

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Trịnh Ánh Tuyết đã đặt câu hỏi: tìm a,b trong hàm số y=ax+b Cách đây 10 tháng

    tìm hệ số góc của đường thẳng y=ã+b(a khác 0) biết đths của hs cắt trục tung tại ddiemr có tung độ bằng 2 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -3

Điểm thưởng gần đây (1)

  • Trịnh Ánh Tuyết: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng

 

1=>1