ON
YOMEDIA

THIỆN Vương's Profile

THIỆN Vương

THIỆN Vương

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 168
Điểm 811
Kết bạn

Bạn bè (3)

Hoạt động gần đây (179)

Điểm thưởng gần đây (196)

  • THIỆN Vương: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • THIỆN Vương: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • THIỆN Vương: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • THIỆN Vương: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • THIỆN Vương: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • THIỆN Vương: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • THIỆN Vương: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • THIỆN Vương: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • THIỆN Vương: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • THIỆN Vương: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 9 tháng

 

1=>1