ON
YOMEDIA

Ba Thu's Profile

 Ba Thu

Ba Thu

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 6
Điểm 16
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (4)

  • Ba Thu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Ba Thu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Ba Thu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Ba Thu: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng

 

1=>1