ON
YOMEDIA

Tâmm Minhh's Profile

Tâmm Minhh

Tâmm Minhh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 4
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (3)

  • Tâmm Minhh: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Tâmm Minhh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Tâmm Minhh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng

 

1=>1