ON
YOMEDIA

Linh Nguyễn Khánh's Profile

Linh Nguyễn Khánh

Linh Nguyễn Khánh

01/01/1970

Số câu hỏi 3
Số câu trả lời 1
Điểm 5
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Linh Nguyễn Khánh đã đặt câu hỏi: giup minh voi Cách đây 10 tháng

    tinh 3^0-3^2+3^3-3^4+...+3^2017-3^2018+3^2019-3^2020

Điểm thưởng gần đây (5)

  • Linh Nguyễn Khánh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • Linh Nguyễn Khánh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Linh Nguyễn Khánh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Linh Nguyễn Khánh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Linh Nguyễn Khánh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng

 

1=>1