ON
YOMEDIA

Byun Baekhyun's Profile

Byun Baekhyun

Byun Baekhyun

01/01/1970

Số câu hỏi 7
Số câu trả lời 64
Điểm 300
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (73)

Điểm thưởng gần đây (74)

  • Byun Baekhyun: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Byun Baekhyun: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Byun Baekhyun: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Byun Baekhyun: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Byun Baekhyun: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Byun Baekhyun: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • Byun Baekhyun: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • Byun Baekhyun: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • Byun Baekhyun: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • Byun Baekhyun: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng

 

1=>1