ON
YOMEDIA

Vũ Tiến Đại's Profile

Vũ Tiến Đại

Vũ Tiến Đại

01/01/1970

Số câu hỏi 3
Số câu trả lời 4
Điểm 23
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (7)

Điểm thưởng gần đây (7)

  • Vũ Tiến Đại: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Vũ Tiến Đại: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Vũ Tiến Đại: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Vũ Tiến Đại: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Vũ Tiến Đại: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Vũ Tiến Đại: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Vũ Tiến Đại: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng

 

1=>1