ON
YOMEDIA

Đỗ Khắc Gia Huy 's Profile

Đỗ Khắc Gia Huy

Đỗ Khắc Gia Huy

01/01/1970

Số câu hỏi 3
Số câu trả lời 28
Điểm 145
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (29)

 • Đỗ Khắc Gia Huy đã trả lời trong câu hỏi: Tìm GTNN của A= (x-1)^2 + (x-3)^2 Cách đây 8 tháng

  Xét A = (x-1)2+(x-3)                                                  Đặt x-2=a ta được: A=(a-1)2+(a+1)2 

  =2a2+2=2(a2+1)

  Nhận xét : a2+1 luôn lớn hơn hoặc bằng 1

  =>2(a2+1)> hoặc =2 

  Đẳng thức xảy ra khu và chỉ khi a2=-1 (vô lí)

  Vậy A không có GTNN

   

 • Đỗ Khắc Gia Huy đã trả lời trong câu hỏi: Lấy ví dụ về câu nghi vấn? Cách đây 8 tháng

  Anh có thể lấy cho tôi cái bút được không ? 

 • Đỗ Khắc Gia Huy đã đặt câu hỏi: Môn Ngữ Văn Cách đây 8 tháng

  Phân tích tâm trạng của nhà thơ Tố Hữu qua bài thơ "Khi con tu hú"

 • Đỗ Khắc Gia Huy đã trả lời trong câu hỏi: Tìm x biết (2x - 7)(x + 3) = x^2 - 9 Cách đây 8 tháng

  (2x-7)(x+3)=x2-9<=>(2x-7)(x+3)-(x-3)(x+3)=0      <=>(x+3)(2x-7-x+3)=0<=>(x+3)(x-4)=0              <=>x=-3 hoặc x=4

 • Đỗ Khắc Gia Huy đã trả lời trong câu hỏi: Tìm x biết 2x×(x+1)-3×(x+1) =0 Cách đây 9 tháng

  Mình ko bt viết dấu tương đương ntn nên bạn thông cảm

  a, Ta có : 2x(x+1)-3(x+1)=0.     (x+1)(2x-3)=0.         x+1=0 hoặc 2x-3=0.    Khi đó ta tìm được x=-1 hoặc x=1,5.                                                           b, Ta có : x2-43=0.    x2=43.   x= căn 43 hoặc x=- căn 43.            

   

 • Đỗ Khắc Gia Huy đã trả lời trong câu hỏi: Giải phương trình (3x-2)/(x+7)=(6x+1)/(2x-3) Cách đây 9 tháng

  (3x-2)/(x+7)=(6x+1)/(2x+3). Suy ra (3x-2)(2x+3)=(x+7)(6x+1).   6x2+5x-6=6x2+43x+7.     38x-13=0  x=13/38

 • Đỗ Khắc Gia Huy đã trả lời trong câu hỏi: Giúp mình giải bài này với ạ Cách đây 9 tháng

  Ta có : 3|x|3-2x2-|x|=0     th1: x> hoặc=0 thì ta có       3x3-2x2-x=0       2x3-2x2+x3-x=0     2x2(x-1)+x(x-1)(x+1)=0      (x-1)(2x2+x+1)=0     x=1     (Vì 2x​2+x+1>0                                                                 Mình ko biết viết dấu tương đương ntn mong bạn thông cảm giùm

   

   

 • Đỗ Khắc Gia Huy đã trả lời trong câu hỏi: Tìm tập nghiệm của phương trình (x-2/3)(x+3)=0 Cách đây 9 tháng

  D là đúng

 • Đỗ Khắc Gia Huy đã trả lời trong câu hỏi: Tìm 2 số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 12 và hiệu 2 số đó bằng 4 Cách đây 9 tháng

  Gọi số lớn là x bé là y  ta có x+y=12 và x-y=4 cộng vế vs vế ta có2x=16    Khi đó x=8 và y=4

 • Đỗ Khắc Gia Huy đã trả lời trong câu hỏi: Phân tích các đa thức x^3+3x^2+3x+1 thành nhân tử Cách đây 9 tháng

  x3+3x2+3x+1=(x+1)3

Điểm thưởng gần đây (33)

 • Đỗ Khắc Gia Huy : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
 • Đỗ Khắc Gia Huy : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
 • Đỗ Khắc Gia Huy : user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
 • Đỗ Khắc Gia Huy : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
 • Đỗ Khắc Gia Huy : thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
 • Đỗ Khắc Gia Huy : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Đỗ Khắc Gia Huy : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Đỗ Khắc Gia Huy : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Đỗ Khắc Gia Huy : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Đỗ Khắc Gia Huy : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng

 

1=>1