YOMEDIA

Lương Trọng Quý's Profile

Lương Trọng Quý

Lương Trọng Quý

20/05/2007

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 170
Điểm 577
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (185)

 • Thái y lệnh cũng như quan ngự y là những thầy thuốc giỏi chuyên chăm sóc sức khỏe cho các bậc vua chúa, trông coi việc chữa bệnh trong cung vua. Phạm Bân quan Thái y lệnh của vua Trần Anh Tông cuối thế kỉ XIII đầu thế kỉ XIV.

  Truyện “Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng” rút trong tác phẩm “Nam Ông mộng lực” của Hồ Nguyên Trừng. Truyện ca ngợi quan Thái y lệnh Phạm Bân, một bậc danh y thời Trần chức trọng quyền cao, có cái tâm đẹp sáng ngời y đức.
   
  Hồ Nguyên Trừng đã kể lại một số việc làm tốt đẹp sáng ngời y đức của quan Thái y lệnh Phạm Bân.

  Ông không cất giấu vàng bạc trong nhà, mà thường đem hết của cải trong nhà ra mua các loại thuốc tốt và tích trữ thóc gạo để chữa trị và cấp cơm cháo cho những kẻ “tật bệnh cơ khổ”. Bệnh nhân đến chữa trị “tới khi khỏe mạnh rồi đi”. Trong nhà ông, trên giường không lúc nào “vắng người”. Tình thương bệnh nhân, thương người của Phạm Bân thật bao la.

   
  Việc làm tốt đẹp nữa của Phạm Bân là ông đã biến nhà mình thành một bệnh viện làm phúc. Gặp năm đói kém, dịch bệnh ông “dựng thêm nhà” cứu sống được hơn nghìn người, đó là những kẻ “khốn cùng, đói khát và bệnh tật”. Ông đã được người đương thời “trọng vọng”.
   
  Việc làm tốt đẹp thứ ba của Phạm Bân là ông không phân biệt giàu nghèo, sang hèn lúc chữa bệnh. Bậc quý nhân “bị sốt”, ông chữa sau, vì “bệnh đó không gấp” dù nhà vua có triệu đến khám. Bệnh của người đàn bà khác “máu chảy như xối, mặt mày xanh lét”, ông “đi ngay” để kịp cứu người; bệnh nhân “quả được cứu sống”. Khi nghe Phạm Bân “bày rõ lòng thành”, vua Trần Anh Tông đã hết lời khen ngợi: “Người thật là bậc lương y chân chính, đã giỏi về nghề nghiệp lại có lòng nhân đức, thương xót đám con đỏ của ta, thật xứng với lòng ta mong mỏi”. Thử hỏi: có phần thưởng nào to lớn hơn, trọng vọng hơn?
   
  Phạm Bân đã “trồng cây đức cho con cháu”. Vì thế con cháu ông có tới hai, ba người làm quan lương y đến hàm ngũ phẩm, tứ phẩm, được người đời khen ngợi “không để sa sút nghiệp nhà”.

 • Lương Trọng Quý đã trả lời trong câu hỏi: Ý nghĩa truyện Mẹ hiền dạy con. Cách đây 3 năm

  Truyện kể về cách dạy con nghiêm khắc và đúng đắn của bà mẹ lúc Mạnh Tử còn nhỏ. Nhờ vậy mà sau này Mạnh Tử trở thành bậc đại hiền trong thiên hạ.

 • Lương Trọng Quý đã trả lời trong câu hỏi: Suy nghĩ về nhân vật Thái y lệnh Phạm Bân trong Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng. Cách đây 3 năm

  Truyện nói về một Thái y vừa có tài chữa bệnh, vừa có tấm lòng thương người đến quên cả mình. Có lần vua sai tìm Thái y đến chữa bệnh (bị sốt) nhưng có người đàn bà bị bệnh nguy kịch hơn. ông biết rằng đi chữa bệnh trước cho người đàn bà là có tội với vua, nhưng ông vẫn di... và hi vọng nhà vua sẽ sáng suốt mà lượng thứ cho.

  Quả nhiên Thái y được vua khen là bậc lương y.

  Những chi tiết thuộc về hành động theo y đức của Thái y lệnh: đem hết của cải trong nhà ra mua các loại thuốc tốt, tích trữ thóc gạo vừa để nuôi và chữa bệnh cho mọi người. Ông không quản ngại bệnh có máu mủ, hôi hám nên cứu sống hàng ngàn người trong năm đói kém, có bệnh dịch nổi lên.

  Nhưng hành động của vị Thái y làm em cảm phục và suy nghĩ nhiều là hành động sau cùng. Vì vị Thái y đã chọn giải pháp đúng đắn nhất trong tình huống gay go:

  - Giữa việc cứu dân thường lầm bệnh nguy cấp không cứu ngay thì chết và phận làm tôi, chọn việc nào làm trước?

  - Giữa tính mệnh của người dân thường lâm bệnh nguy cấp với tính mệnh của chính mình trước uy quyền của nhà vua, sẽ chọn bên nào?

  Lời đáp của Thái y lệnh với quan Trung sứ chứng tỏ ông vượt qua thử thách đó dễ dàng vì:

  +Quyền uy không thắng nổi đức uy.

  +Tính mệnh của mình được đặt dưới tính mệnh của người dân thường đang lâm bệnh nguy cấp.

  - Ngoài y đức và bản lĩnh, ở Thái y lệnh còn có sức mạnh của lí trí trong phép ứng xử: "Nếu người kia không được cứu, sẽ chết trong khoảnh khắc, chẳng biết trông vào đâu. Tính mệnh của tiểu thần còn trông cậy vào chúa thượng, may ra thoát". Đây là câu nói thể hiện y đức của ông và thể hiện đúng đắn trong việc ứng xử.

  Nhà vua lúc đầu tức giận nhưng sau khi nghe Thái y lệnh tường trình đã không tức giận mà còn ca ngợi. Điều đó chứng tỏ Trần Anh Vương cũng là người có y đức.

  Đây là thắng lợi của y đức. ở thời nhà Trần, nước ta đã có những con người cao đẹp như thế.

  Đây là một câu chuyện mang tính giáo huấn cao, đó là đặc trưng của truyện trung đại Việt Nam.

  Người thầy thuốc ở đây có một tấm lòng vừa cao đẹp vừa có dũng khí, quên thân mình để cứu người.

  Qua câu chuyện có thể rút ra cho những người làm nghề y hôm nay và mai sau một bài học thật sâu sắc là "Không chỉ cần có tài chữa bệnh mà quan trọng hơn nữa là cần có tấm lòng thương yêu và quyết tâm cứu sống người bệnh đến mức không sợ uy quyền hoặc mang vạ vào thân".

 • Lương Trọng Quý đã trả lời trong câu hỏi: Viết các thương sau dưới dạng một lũy thừa 7^5:7^2 Cách đây 3 năm
 • Lương Trọng Quý đã trả lời trong câu hỏi: Tìm x biết |x+19|+|x+5|+|x+2020|=5x Cách đây 3 năm

  1022

 • Lương Trọng Quý đã trả lời trong câu hỏi: So sánh a, b biết |a| < 5 2 cho a và b là 2 số nguyên khác 0 Cách đây 3 năm

  a<b

 • Lương Trọng Quý đã trả lời trong câu hỏi: Tìm x biết 10 - 2 . ( 4 - 3 . x ) = -3 Cách đây 3 năm

  -5/6

 • Lương Trọng Quý đã trả lời trong câu hỏi: Tìm các số nguyên x và y sao cho (x+3) .(y+1) =3 Cách đây 3 năm

  Bạn chia thành nhiều trường hợp là xong

 • Lương Trọng Quý đã trả lời trong câu hỏi: Tìm x biết 9 < | x -3 | < 11 Cách đây 3 năm

  x=13 hoặc x=-7

 • Lương Trọng Quý đã trả lời trong câu hỏi: Tìm số tự nhiên x, y biết 7x-xy+2y=19 Cách đây 3 năm

Điểm thưởng gần đây (11)

 • Lương Trọng Quý: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
 • Lương Trọng Quý: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
 • Lương Trọng Quý: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
 • Lương Trọng Quý: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
 • Lương Trọng Quý: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
 • Lương Trọng Quý: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
 • Lương Trọng Quý: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
 • Lương Trọng Quý: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
 • Lương Trọng Quý: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
 • Lương Trọng Quý: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
ZUNIA9
 

 

ON