RANDOM

Uy Nguyễn Ngọc Bảo's Profile

Uy Nguyễn Ngọc Bảo

Uy Nguyễn Ngọc Bảo

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 126
Điểm 473
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

Điểm thưởng gần đây (126)

  • Uy Nguyễn Ngọc Bảo: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tháng
  • Uy Nguyễn Ngọc Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Uy Nguyễn Ngọc Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Uy Nguyễn Ngọc Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Uy Nguyễn Ngọc Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Uy Nguyễn Ngọc Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Uy Nguyễn Ngọc Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Uy Nguyễn Ngọc Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Uy Nguyễn Ngọc Bảo: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Uy Nguyễn Ngọc Bảo: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng

 

1=>1