ON
YOMEDIA

Nguyễn Huy Hưng's Profile

Nguyễn Huy Hưng

Nguyễn Huy Hưng

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Nguyễn Huy Hưng đã đặt câu hỏi: giải giùm em Cách đây 1 năm

    Cho nửa đường tròn đường kính AB. Trên đoạn AB lấy điểm M, gọi H là trung điểm AM. Đường thẳng qua H vuông góc với AB cắt (O) tại C. Đường tròn đường kính MB cắt CB tại I. Chứng minh HI là tiếp tuyến của đường tròn đường kính MB.

Điểm thưởng gần đây (1)

  • Nguyễn Huy Hưng: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1