ON
YOMEDIA

Giang Trà's Profile

Giang Trà

Giang Trà

01/01/1970

Số câu hỏi 6
Số câu trả lời 2
Điểm 11
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (7)

  • Giang Trà: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Giang Trà: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Giang Trà: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Giang Trà: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Giang Trà: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Giang Trà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Giang Trà: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1