ON
YOMEDIA

Trịnh Long Biên's Profile

Trịnh Long Biên

Trịnh Long Biên

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 3
Điểm 17
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (4)

Điểm thưởng gần đây (5)

  • Trịnh Long Biên: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Trịnh Long Biên: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Trịnh Long Biên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Trịnh Long Biên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Trịnh Long Biên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1