ON
YOMEDIA

hoàng phương thanh's Profile

 hoàng phương thanh

hoàng phương thanh

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 6
Điểm 22
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (6)

  • hoàng phương thanh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • hoàng phương thanh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • hoàng phương thanh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • hoàng phương thanh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • hoàng phương thanh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • hoàng phương thanh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1