RANDOM

Trần Đặng Kiều Giang's Profile

Trần Đặng Kiều Giang

Trần Đặng Kiều Giang

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 1
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

 • Trần Đặng Kiều Giang đã đặt câu hỏi: phân tích đa thức thành nhân tử Cách đây 6 ngày

  4(2-x)^2+xy-2y

 • Trần Đặng Kiều Giang đã trả lời trong câu hỏi: Giải hộ mình với ạ Cách đây 1 tuần

  a) 25x^2 - 20xy + 4y^2

  =5x^2 - 2.5x.2y + 2y^2

  =(5x-2y)^2

  c) x6-1

  = (x^3)^2 - 1^2

  =(x^3-1)(x^3+1)

  =(x^3-1^3)(x^3+1^3)

  = (x-1)(x^2+x+1)(x+1)(x^2-x+1)

  d) -9x^2+12xy-4y^2

  = (-9x^2-6xy) + (6xy-4y^2)

  =-3(3x-2y)+2y(3x-2y)

  =(3x-2y)(-3x+2y)

 • Trần Đặng Kiều Giang đã đặt câu hỏi: Tìm x biết: x^2(3x^2+1)-3x^2-1=0 Cách đây 2 tuần

  Tìm x biết  x^2(3x^2+1)-3x^2-1=0

Điểm thưởng gần đây (7)

 • Trần Đặng Kiều Giang: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 6 ngày
 • Trần Đặng Kiều Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tuần
 • Trần Đặng Kiều Giang: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 tuần
 • Trần Đặng Kiều Giang: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 1 Máy tính và chương trình máy tính) (+3đ) Cách đây 3 tuần
 • Trần Đặng Kiều Giang: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 8 Bài 1 Chuyển động cơ học) (+3đ) Cách đây 4 tuần
 • Trần Đặng Kiều Giang: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hình học 8 Bài 3 Hình thang cân) (+1đ) Cách đây 1 tháng
 • Trần Đặng Kiều Giang: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hình học 8 Bài 1 Tứ giác) (+1đ) Cách đây 4 tháng