ON
YOMEDIA

Lương Quốc Khang's Profile

Lương Quốc Khang

Lương Quốc Khang

01/01/1970

Số câu hỏi -1
Số câu trả lời 2
Điểm 5
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (6)

Điểm thưởng gần đây (4)

  • Lương Quốc Khang: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Lương Quốc Khang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Lương Quốc Khang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Lương Quốc Khang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1