YOMEDIA

Nguyễn Nga's Profile

Nguyễn Nga

Nguyễn Nga

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 28
Điểm 140
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (28)

Điểm thưởng gần đây (28)

  • Nguyễn Nga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Nga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Nga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Nga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Nga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Nga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Nga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Nga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Nga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Nga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1