Trần Hoa's Profile

Trần Hoa

Trần Hoa

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1
Điểm 22
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

Điểm thưởng gần đây (10)

  • Trần Hoa: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 36 Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải) (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Trần Hoa: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 35 Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng phân bố các ngành dịch vụ) (+3đ) Cách đây 5 tháng
  • Trần Hoa: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 15 Làm quen với Microsoft Word) (+2đ) Cách đây 8 tháng
  • Trần Hoa: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 41 Bảo quản hạt, củ làm giống) (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Trần Hoa: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 7 Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức) (+3đ) Cách đây 9 tháng
  • Trần Hoa: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Trần Hoa: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 9 Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội) (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Trần Hoa: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 14 Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất) (+3đ) Cách đây 9 tháng
  • Trần Hoa: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 13 Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất) (+2đ) Cách đây 9 tháng
  • Trần Hoa: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 11 Vận chuyển các chất qua màng sinh chất) (+1đ) Cách đây 9 tháng