RANDOM

Thoa Nguyễn's Profile

Thoa Nguyễn

Thoa Nguyễn

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (4)

Điểm thưởng gần đây (3)

  • Thoa Nguyễn: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Thoa Nguyễn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Thoa Nguyễn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1