Nguyễn Khánh Linh's Profile

Nguyễn Khánh Linh

Nguyễn Khánh Linh

22/08/2002

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1
Điểm 20
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Nguyễn Khánh Linh đã tải tư liệu Phương pháp giải nhanh Hóa hữu cơ - Cao Mạnh Hùng Cách đây 10 tháng
 • Nguyễn Khánh Linh đã trả lời trong câu hỏi: Tìm m để hàm số.. Cách đây 12 tháng

  y= căn (x-m)+căn (2x-m-1) Ta có:x>=m,x>=(m+1)/2 Xét 2TH: TH1: m>=(m+1)/2=>m>=1 Khi đó thì:đk sẽ là x>=m Để xác định trên (0,+ vô cùng)=>m>0 Kết hợp điều kiện =>m>=1 TH2:m<(m+1)/2=>m<1 Khi đó đk là:x>=(m+1)/2>0=>m>-1 =>-1=1

Điểm thưởng gần đây (8)

 • Nguyễn Khánh Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 2 Giới hạn của hàm số Giải tích 11) (+1đ) Cách đây 7 tháng
 • Nguyễn Khánh Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
 • Nguyễn Khánh Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Unit 3 Tiếng Anh lớp 11 phần Reading - A Party) (+1đ) Cách đây 12 tháng
 • Nguyễn Khánh Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Unit 1 Tiếng Anh lớp 11 phần Reading - Friendship) (+1đ) Cách đây 12 tháng
 • Nguyễn Khánh Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 11 Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch) (+3đ) Cách đây 12 tháng
 • Nguyễn Khánh Linh: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề kiểm tra trắc nghiệm Chương 1 Sự điện li môn Hóa học 11) (+3đ) Cách đây 12 tháng
 • Nguyễn Khánh Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 6 Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ và Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li) (+3đ) Cách đây 12 tháng
 • Nguyễn Khánh Linh: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Trắc nghiệm Unit 1 Tiếng Anh lớp 11 phần Vocabulary - Friendship) (+3đ) Cách đây 12 tháng