Tran Nguyen Thien Y's Profile

Tran Nguyen Thien Y

Tran Nguyen Thien Y

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 2
Điểm 19
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

Điểm thưởng gần đây (4)

  • Tran Nguyen Thien Y: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
  • Tran Nguyen Thien Y: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
  • Tran Nguyen Thien Y: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 2 Cấu tạo cơ thể người) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Tran Nguyen Thien Y: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề thi Học Kì 1 môn Sinh học lớp 7 - năm học 2016 - 2017) (+6đ) Cách đây 1 năm