Lưu Thị An Duyên's Profile

Lưu Thị An Duyên

Lưu Thị An Duyên

24/07/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 4
Điểm 8
Kết bạn

Bạn bè (2)

Hoạt động gần đây (14)

 • Lưu Thị An Duyên đã đặt câu hỏi: bài tập hóa 9 Cách đây 11 tháng

  Cho 02 mol MgCl2 tác dụng với KOH dư thu được kết tủa. Nung kết tủa đến khối lượng không đổi thu được m g chất rắn.

  a) Viết PTHH xảy ra

  b) Tìm m

 • Lưu Thị An Duyên đã đặt câu hỏi: Sinh 9: ADN Cách đây 11 tháng

  Giả sử trên mạch 1 của ADN có số lượng của các nuclêotít là: A1 = 150N, G1 = 300N. Trên mạch 2 có : A2 = 300N, G2 = 600N. Dựa vào nguyên tắc bổ sung, tìm số lượng nuclêôtít các loại còn lại trên mỗi mạch đơn và số lượng từng loại N cả đoạn ADN, chiều dài của ADN.

 • Lưu Thị An Duyên đã đặt câu hỏi: Sinh 9: ADN Cách đây 11 tháng

  Giả sử trên mạch 1 của ADN có số lượng của các nuclêotít là: A1 = 150N, G1 = 300N. Trên mạch 2 có : A2 = 300N, G2 = 600N. Dựa vào nguyên tắc bổ sung, tìm số lượng nuclêôtít các loại còn lại trên mỗi mạch đơn và số lượng từng loại N cả đoạn ADN, chiều dài của ADN.

 • Lưu Thị An Duyên đã kết bạn Phạm Tuấn Cách đây 1 năm
 • Lưu Thị An Duyên đã kết bạn Hà Đức Anh Đức Anh Cách đây 1 năm
 • Lưu Thị An Duyên đã đặt câu hỏi: Tỉ số lượng giác Cách đây 1 năm

  Bài 1: Cho tam giác ABC đều, cạnh AB=5cm. D thuộc tia CB sao cho góc ADC=40 độ. Hãy tính: 

  a) Đoạn thẳng AD

  b) Đoạn thẳng BD

  Bài 2: Cho tam giác ABC có AB=16cm, AC=14cm và góc B=60 độ.

  a) Tính cạnh BC

  b) Tính diện tích tam giác ABC

  Bài 3: Cho tam giác nhọn ABC có BC=a, CA=b, AB=c. CMR: b^2=a^2+c^2-2ac.cosB

   

 • Lưu Thị An Duyên đã đặt câu hỏi: Tỉ số lượng giác Cách đây 1 năm

  Bài 1: Cho tam giác ABC đều, cạnh AB=5cm. D thuộc tia CB sao cho góc ADC=40 độ. Hãy tính: 

  a) Đoạn thẳng AD

  b) Đoạn thẳng BD

  Bài 2: Cho tam giác ABC có AB=16cm, AC=14cm và góc B=60 độ.

  a) Tính cạnh BC

  b) Tính diện tích tam giác ABC

  Bài 3: Cho tam giác nhọn ABC có BC=a, CA=b, AB=c. CMR: b^2=a^2+c^2-2ac.cosB

   

 • Lưu Thị An Duyên đã trả lời trong câu hỏi: giúp minh voi Cách đây 1 năm

  1+1=2

  1+0=1

 • Lưu Thị An Duyên đã đặt câu hỏi: Các bạn giải giúp tôi bài toán xác xuất này , xin cám ơn . Cách đây 1 năm

  Có 45 hs trong 1 lớp học . thầy a chon 6 học sinh ngẫu nhiên, cô b chon 6 học sinh ngẫu nhiên , tính sác xuất để cô a và thầy b cùng chọn giống nhau ít nhất 3 học sinh ?

 • Lưu Thị An Duyên đã đặt câu hỏi: Các bạn giải giúp tôi bài toán xác xuất này , xin cám ơn . Cách đây 1 năm

  Có 45 hs trong 1 lớp học . thầy a chon 6 học sinh ngẫu nhiên, cô b chon 6 học sinh ngẫu nhiên , tính sác xuất để cô a và thầy b cùng chọn giống nhau ít nhất 3 học sinh ?

Điểm thưởng gần đây (4)

 • Lưu Thị An Duyên: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Lưu Thị An Duyên: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Unit 1 Tiếng Anh lớp 9 phần Language Focus - A visit from pen pal) (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Lưu Thị An Duyên: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 1 Menđen và Di truyền học) (+3đ) Cách đây 1 năm
 • Lưu Thị An Duyên: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Toán 9 Bài 1 Căn bậc hai) (+3đ) Cách đây 1 năm