YOMEDIA

Phạm Thảo Vân's Profile

Phạm Thảo Vân

Phạm Thảo Vân

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 29
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (1)

  • Phạm Thảo Vân: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm